Unngå fuktskader

 

Fuktbelastninger på bolighus vinterstid blir ofte undervurdert.

 

Her er et eksempel fra Norges byggforskningsinstitutt (NBI) som har foretatt beregning av kondensfuktigheten i løpet av en periode på 3 måneder om vinteren på grunnlag av en 6 m lang og 1mm bred spalte i dampsperra i en takkonstruksjon. De regner med en innvendig lufttemperatur på 20 grader Celsius og 30 % relativ luftfuktighet - noe som tilsvarer et vanlig inneklima i Norge.

 

Med normalt innvendig overtrykk vil den varme inneluften som passerer gjennom spalten i dampsperra kunne kondensere så mye som 625 liter vann.

 

Pga. manglende kunnskap om byggfysikk blir det ofte gjort feil i forbindelse med etterisolering av eldre hus, noe som fører til redusert levetid for huset og et dårlig inneklima, og i verste fall store råte og sopp angrep. Hvis man etterisolerer et gammelt hus som ikke har innvendig dampsperre (plast) med minneralull er muligheten for fuktskader stor. Det er derfor veldig viktig at det innvendige tettesjiktet er tettest mulig.

 

Det finnes flytende fuktsperre (membran) på markede som kan brukes i slike tilfeller, for å hindre fuktig luft i å trenge ut i vegger og tak. Sprekker i plateskjøter og hjørner må pusses ned, forsegles med maletape e.l. og sparkles før påføring av fuktsperra som legges på i minst to strøk.

Bygg Iso-Term AS  -  Bergeringen 18, 7100 Rissa  -  Telefon: 915 28 428  -  E-post: post@bi-t.no
Levert av