Etterisolering

 

Isofiber/IsoCell isolasjon er finmalt og fyller og tetter alle små sprekker og hulrom. Den gode komprimeringen former isolasjonen til en homogen «matte» som ikke synker sammen. Etterisolering med Isofiber/IsoCell isolasjon stopper trekk, reduserer fyringsutgiftene, øker brannsikkerheten og gir i de fleste tilfeller bedre lydisolering.

 

Isofiber/IsoCell isolasjon er organisk og tar opp og gir fra seg fuktighet. Disse «pustende» egenskapene er et ekstra pluss når en etterisolerer hus der det ikke er dampsperre/fuktsperre.

 

ENØK (energiøkonomisering) er et velkjent begrep, men hva er enøk ?

Det er mye forvirring angående energi sparing, noen slokker mest mulig lys i huset, fyrer med ved isteden for strøm, eller investerer i dyre varmepumpe anlegg. Sannheten er at ingen av dem sparer energi.

 

All energi går over til enkleste form, som er varme. Bruker man minst mulig lys eller andre elektriske artikler som datamaskin, støvsuger eller elektrisk kjøkkenutstyr, må denne energi kompletteres med energi fra annen kilde for å opprettholde ønsket temperaturen i huset.Den eneste måten å spare energi i et hus på er å slippe minst mulig energi ut av huset. Etterisolering og tetting/rehabilitering av vinduer og dører er derfor den mest effektive måten å redusere energiforbruket.

 

Etterisolering kan utføres på forskjellige måter:

Utvendig eller innvendig med mineralullmatter eller innblåsing av celluloseisolasjon eller mineralull.

 

Ved isolering med mineralull er det påkrevet med innvendig fuktsperre (plast) for å hindre at fuktig luft trenger ut i vegger og tak. Mineralull er et lite hygroskopisk materiale dvs. at det ikke har evne til å ta opp fuktighet fra luften og transportere den ut uten at den kondensere og blir til vanndråper. For å unngå å redusere husets levetid og i verste fall store fukt og råteskader bør isolering med mineralull skje fra innsiden slik at innvendig fuktsperre kan monteres.

 

Er du en av dem som har valgt den tilsynelatende enkle løsningen å isolere utvendig med mineralullmatter på et gammelt hus som ikke har fuktsperre, se her for å redusere skadevirkningene

 

Celluloseisolasjon (Isofiber/IsoCell) er best egnet for innblåsing i vegger og tak, da denne type isolasjon er hygroskopisk med en egenfuktighet som ligger under treverkets vil den holde treverket tørt og friskt.

Innblåsing av isolasjon er den mest effektive og rimeligste måten å etterisolere vegger, der det er hulrom (bindingsverk),og i gulv.

 

Gulv har liten fuktbelastning, det vil derfor ikke være noe fare for fuktskade med tanke på vilken isolasjonstype man velger. Men her bør man tenke på det helsefarlige svevestøvet ved innblåsing, som kan være irriterende og kreftfremkallende, se våre miljøsider.

 

Loftisolering utføres enklest ved løsblåsing av isolasjon, og gir et bedre resultat enn legging av isolasjonsmatter.

Bygg Iso-Term AS  -  Bergeringen 18, 7100 Rissa  -  Telefon: 915 28 428  -  E-post: post@bi-t.no
Levert av